Pentru a gasi firma dorita, puteti folosi functia CAUTA FIRMA notand orasul/judetul dumneavoastra.

Acte Necesare Pentru Dosarul De Deces

  Actul de deces se întocmeÅŸte la primăria municipiului, sectorului municipiului BucureÅŸti, oraÅŸului sau comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul.
DeclaraÅ£ia se face verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât ÅŸi ziua în care se face declaraÅ£ia.

  O dată cu declaraÅ£ia de deces, se vor depune următoarele acte:
A. Certificatul medical constatator al decesului, întocmit ÅŸi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
B. Actul de identitate al celui decedat: B.I./C.I., iar în cazul încetării din viaţă a unui străin, paÅŸaportul, carnetul de identitate sau legitimaÅ£ia provizorie;
C. Livretul militar sau adeverinÅ£a de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaÅ£iilor militare.

  Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum ÅŸi în cazul găsirii unui cadavru, declaraÅ£ia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
  În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului ÅŸi a dovezii eliberate de poliÅ£ie sau de parchet din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.
  În cazul în care decesul nu a fost declarat ÅŸi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.

  Întocmirea actului de deces, în baza unei hotărâri judecătoreÅŸti declarative de moarte, se face din oficiu sau la cererea persoanei interesate, după caz, la autoritatea administraÅ£iei publice locale de la:
A. Locul de naÅŸtere al celui declarat mort;
B. Domiciliul celui declarat mort, în cazul când actul de naÅŸtere a fost întocmit la autorităţile locale din străinătate;
C. Domiciliul persoanei care a solicitat declararea judecătorească a morÅ£ii, în situaÅ£ia în care locul naÅŸterii ÅŸi domiciliul decedatului nu sunt cunoscute.